Meteen naar de inhoud
Home » FAQs » Wat gebeurt er bij tussentijdse beëindiging van de stage?

Wat gebeurt er bij tussentijdse beëindiging van de stage?

Als een vroegtijdige beëindiging van de BPV het gevolg is van voortdurend disfunctioneren van de stagiair levert dit een onvoldoende resultaat op voor onderdelen van de opleiding en zullen deze onderdelen herkanst moeten worden. Voordat er wordt overgegaan tot beëindiging zijn meerdere fasen te onderscheiden, variërend van ontevredenheid van de praktijkopleider tot klachten/conflicten. Het is van belang dat de begeleidende BPV-docent tijdig op de hoogte wordt gesteld als de sfeer vertroebeld raakt. Deze docent kan een bemiddelende rol spelen als de situatie nog niet geëscaleerd is. Van belang is dat wekelijks de studenten hun urenverantwoording  mailen naar hun begeleidende docent. De begeleidende BPV-docent zal in een dergelijk situatie de teammanager op de hoogte houden. De teammanager zal na de BPV-docent en de stagiair gehoord te hebben een besluit nemen over de verdere stappen.