Meteen naar de inhoud
Home » FAQ

FAQ

BPV

Buiten de christelijke feestdagen heb je recht op 10 vrije dagen, in overleg met het bedrijf en de BPV-docent.

De BPV moet in overeenstemming zijn met het beroepenveld waar je na afronding van de opleiding aan de slag kunt. Tijdens de BPV-periode draai je een vastgesteld aantal uren.

Het is de bedoeling dat je in deze BPV-periode met een omvang van tenminste 720 uren (100 dagen x 8 uur minus 8 vakantiedagen) onder begeleiding en volgens vastgestelde procedures aan de slag gaan. Dit komt overeen met ongeveer 20 weken.

Als er dringende redenen zijn waardoor de deelnemer één of meer dagen moet verzuimen of als er een snipperdag wordt opgenomen, dient dit vooraf overlegd te worden met het BPV-bedrijf en vervolgens met de BPV-docent. Vrije dagen tellen niet mee voor de urennorm en moeten derhalve ingehaald worden. In andere gevallen geldt dat in overleg met beide partijen vastgesteld wordt of de gemiste dag(en) ingehaald moet(en) worden en wanneer.

De eerste stage (BPV1 in leerjaar 2) begint op de eerste dag van de start van het schooljaar en eindigt op de laatste dag van periode 2 van het schooljaar.

De tweede stage (BPV2 in leerjaar 4) begint op de eerste dag van periode 3 van het schooljaar en eindigt op de laatste dag van week 8 van periode 4 van het schooljaar.

Als een vroegtijdige beëindiging van de BPV het gevolg is van voortdurend disfunctioneren van de stagiair levert dit een onvoldoende resultaat op voor onderdelen van de opleiding en zullen deze onderdelen herkanst moeten worden. Voordat er wordt overgegaan tot beëindiging zijn meerdere fasen te onderscheiden, variërend van ontevredenheid van de praktijkopleider tot klachten/conflicten. Het is van belang dat de begeleidende BPV-docent tijdig op de hoogte wordt gesteld als de sfeer vertroebeld raakt. Deze docent kan een bemiddelende rol spelen als de situatie nog niet geëscaleerd is. Van belang is dat wekelijks de studenten hun urenverantwoording  mailen naar hun begeleidende docent. De begeleidende BPV-docent zal in een dergelijk situatie de teammanager op de hoogte houden. De teammanager zal na de BPV-docent en de stagiair gehoord te hebben een besluit nemen over de verdere stappen.

Als er sprake is van ongewenste intimiteiten of ongewenst gedrag, dien je contact op te nemen met de begeleidende BPV-docent. Als je dit moeilijk vindt, kan een vertrouwenspersoon worden gekozen die zo spoedig mogelijk op de hoogte wordt gesteld. Het is van belang te weten dat dergelijke situaties zeer vertrouwelijk worden behandeld. Eventuele volgende stappen worden genomen na overleg met jou.

Afwezigheid door ziekte moet gemeld worden bij het BPV-bedrijf en bij de receptie van Aventus. Uiteraard moet deze melding voor het eerste verzuim plaatsvinden. In overleg moet na afloop van de ziekteperiode vastgesteld worden of de gemiste dagen ingehaald moeten worden en wanneer.

Als er sprake is van een hoog oplopend conflict dat de verdere voortgang van de BPV zal beïnvloeden dien je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de begeleidende BPV-docent. Deze kan mogelijk bemiddelen, zodat de BPV alsnog voltooid kan worden.